Persondatapolitik

1. INTRODUKTION

For at Get Dressed ApS skal kunne levere produkter til kunder, er det nødvendigt, at foretage behandling af personoplysninger. Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data Get Dresses ApS indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til Get Dressed ApS ledelse som også er dataansvarlig.

 

2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ PERSONDATAANSVARLIG

Nette Blach
Tlf: +45 30 11 45 74

 

3. DATAANSVARLIG

Get DressedApS
Systemvej 4
8963 Auning
(CVR-nummer: 43662589)

 

4. VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Get Dressed ApS behandler personoplysninger, som du har udleveret til os med henblik på køb af produkter.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

• Navn, adresse, telefon, e-mail
• Oplysning om dig eller din virksomhed, og andre faglige eller retslige formål
• Oplysninger der kan henføres til dig og/eller din familie

 

5. TIDSFRISTER FOR SLETNING/OPBEVARING

Get Dressed ApS stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer Get Dressed ApS dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

 

6. DINE RETTIGHEDER EFTER PERSONDATAFORORDNINGEN

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder:

• Retten til at modtage oplysning om, hvordan Get Dressed ApS behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
• Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
• Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
• Retten til at få dine personoplysninger slettet.
• Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
• Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
• Retten til at flytte dine personoplysninger til alternative leverandører (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Get Dressed ApS kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende eller kræver uforholdsmæssig store tekniske foranstaltninger.

Get Dressed ApS vil tilstræbe at rette oplysninger med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Når der slettes personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere øjeblikkeligt og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Ønsker du at klage over Get Dressed ApS´s håndtering af personoplysninger kan dette gøres til: www.datatilsynet.dk

 

7. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Get Dressed ApS videregiver ikke personlige oplysninger til myndigheder virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Get Dressed ApS. Undtagelsen er i disse tilfælde:

• Med dit samtykke
Get Dressed ApS videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, offentlige myndigheder eller enkeltpersoner uden for Get Dressed ApS, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

• Til ekstern databehandling
Get Dressed ApS videregiver efter aftale personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

• Af juridiske årsager
Get Dressed ApS videregiver personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Get Dressed ApS, hvis vi i god tro mener, at adgang, brug, bevarelse eller offentliggørelse af oplysningerne er nødvendig for at:
     •Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder.
     •Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser.
     •Registrere, forhindre eller på anden måde beskytter mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer.

Get Dressed ApS kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.   

 

8. INFORMATIONSSIKKERHED

Get Dressed ApS ønsker at sikre medlemmerne mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Get Dressed ApS har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i Get Dressed ApS:

• Antivirus-systemer på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
• Anvendelse af branchetypiske it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
• Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
• Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på New Wear ApS´s vegne.
• Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
• Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
• Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i Get Dressed ApS.

 

9. OVERHOLDELSE OG SAMARBEJDE MED TILSYNSMYNDIGHEDER

Get Dressed ApS gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Get Dressed ApS overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen Get Dressed ApS samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

 

10. ÆNDRINGER

Get Dressed ApS´s privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Get Dressed ApS begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil Get Dressed ApS gøre opmærksom på dem på en mere iøjnefaldende måde (for visse tjenester oplyser vi bl.a. om ændringer via e-mail).